Вадим Кавсан

Кавсан
Вадим Мусійович

українська версія
english version

Дата народження: 17.06.1939. Освіта: Національний медичний університет (1964, Київ). Вчений ступінь: доктор біологічних наук (1985). Вчене звання: професор (1991), член-кореспондент НАН України (молекулярна біологія, 1995).

Основне місце роботи: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Посада: Зав. відділом біосинтеза нуклеїнових кислот.

Звання та нагороди: Державна Премія СРСР в галузі науки і техніки (1979); Медаль "За трудовую доблесть" (1981); Нагорода Міжнародного Антиракового Союзу, UICC (1994); Член організації Геном Людини (HUGO); Член Європейської Асоціації Досліджень Раку (EACR); Член Американської Асоціації Розповсюдження Наукових Знань (AAAS).

Наукові інтереси: організація та структура еукаріотичних генів; онкогенетика; молекулярна нейроонкологія.

Професор Кавсан є одним з фундаторів досліджень з молекулярної біології та біотехнології на теренах бувшого СРСР. Йому належить ряд фундаментальних досягнень в галузі молекулярної біології, генної інженерії та онковірусології.

Серед найважливіших наукових досягнень:

Зараз головним напрямком досліджень професора Кавсана та його наукової команди є визначення генів, причетних до виникнення і розвитку гліальних пухлин головного мозку. За допомогою методів так званої "експресійної генетики", новітніх підходів, пов'язаних з використанням віртуальних баз даних знайдено декілька генів, які активуються або інактивуються у гліальних пухлинах. Для гена HC gp-39, який кодує хрящовий глікопротеїн з невідомою функцією, виявлено його активацію виключно на останніх, найбільш злоякісних стадіях розвитку гліальних пухлин. Ці дані мають неабияке значення для розробки допоміжних методів діагностики пухлин. Виявлена інактивація в пухлинах головного мозку потенційного супресорного гена TSC-22. Встановлено факт зниження експресії всіх мітохондріальних генів в гліобластомі людини, найбільш злоякісній гліальній пухлині, порівняно з нормальним головним мозком. Це може бути спричинено зниженням транскрипційної активності мітохондріального генома або наслідком підвищення інтенсивності мутацій ДНК.

Кількість публікацій: 126 наукових статей в рецензованих журналах, 197 опублікованих тез на міжнародних конференціях, авторських свідоцтв і депонованих нуклеотидних послідовностей.

Робочий телефон: (044) 5263498. Домашній телефон: (044) 2343727. Факс: (044) 5260759. E-mail: kavsan@imbg.org.ua.

Перелік найважливіших публікацій розміщено на окремій сторінці.

Created 8 Jun 2005 by George Pavlenko
= Hosted by Arbat = Supported by Prometeus =

Extra Web Top